BODTO Haberleri
COSME PROGRAMI TEKLİF ÇAĞRISI
Değerli Üyelerimiz,
04.08.2017 15:00

KOBİ'lerin rekabet edebilirliği programı (COSME) anlaşması kapsamında çevre koşullarının iyileştirilmesi amacıyla proje teklif çağırısı yayınlanmıştır. KOSGEB'in ulusal koordinatörlüğünde COSME programının bütçesi ve ana eylemleri

•          KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,

•          Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,

•          Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve

•          Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

COSME Programı kapsamında  “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.

 Çağrının Kapsamı ve Amacı

“European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı ile Avrupa'daki inkubatörler (kuluçka merkezleri) ve hızlandırıcılar (accelerator) aracılığı ile kültürel ve yaratıcı endüstrilerin (CCI) yaratıcılık, sanat ve tasarım becerilerini teknolojik ve bilimsel uzmanlıkla birleştirerek moda ve turizm sektörlerinde işletmelerin kurulmasını, gelişmesini ve ölçek atırmasını sağlamaktır.

Bu çağrı ile;

•Kültürel ve yaratıcı endüstri (CCI) sektörlerinde KOBİ ve yeni kurulan işletmelere odaklanan inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan 1-2 ulus ötesi ağın desteklenmesi,

•İnkubatörler ve hızlandırıcılar ve ilgili diğer aktörler arasında belirtilen tema ve öncelikler çerçevesinde değer zincirleri de göz önünde bulundurularak sektörler arası işbirliğinin güçlendirilmesi,

•Yenilikçi işletmelerin büyümesini yönelik destek mekanizmalarının, yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi,

•Yeni iş modellerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilerek ve denenerek yenilikçi KOBİ'lerin büyümeleri ve ölçeklerini artırmaları için gerekli süre boyunca desteklenmesi beklenmektedir.

Söz konusu çağrı kapsamında iki “lot” bulunmaktadır.

Lot 1: Moda Teknolojisi 

Lot 1 kapsamında moda teknolojisinde füzyona odaklanan KOBİ'leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda 1.600.000 Avro tahsis edilmiştir.

Lot 2: Turizm 

Lot 2 kapsamında turizm sektöründeki kültürel ve yaratıcı endüstriye odaklanan KOBİ'leri destekleyen inkubatörler ve hızlandırıcılardan oluşan ulus ötesi ağların desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda 1.000.000 Avro tahsis edilmiştir.

Uygun Başvuru Sahipleri

Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Konsorsiyumlar 3 AB üyesi / COSME katılımcısı ülkeden, en az 4 tüzel kişiden oluşmalıdır. Konsorsiyumlar kamu kurumları ve ulusal yasalar çerçevesinde kurulmuş özel kuruluşlardan oluşur. Bunlar;

-           Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (kamu ya da özel),

-           İnkübatörler, hızlandırıcılar, laboratuvarlar, üniversiteler, eğitim enstitüleri, araştırma merkezleri, KOBİ'lere ve girişimcilere iş destek hizmeti sunan kuruluşlar,

-           Kamu kurumları,

-           Kar amacı güden kuruluşlar olabilir.

Aşağıda belirtilen ülkelerde kurulmuş tüzel kişilerin başvuruları uygundur:

-           AB üye ülkeleri

-           COSME katılımcısı ülkeler

*Proje süresi azami 36 ay, asgari 24 ay olmalıdır. 

Operasyonel Kapasite

Başvuru sahipleri, projeyi tamamlayabilmeleri için profesyonel yeterliliğe ve aynı zamanda uygun niteliklere sahip olmalıdırlar. Bu nedenle aşağıdaki belgeleri sunmaları gerekmektedir:

•Projenin yürütülmesinde ve uygulanmasında önemli konumda olan en az 3 kişinin tercihen Avrupa CV formatında CV (http://europass.cedefop.europa.eu) ya da profilleri,

•Ortakların deklerasyonu,

•Son 3 yılda gerçekleştirilen çağrıya uygun proje ve faaliyetlerin listesi,

•Çağrı kapsamındaki mevcut ekipman, patent ve imkanların açıklaması,

•Projeden sorumlu ana grubu oluşturan kişilerin niteliklerini ve yeterliliklerini gösteren bir özet tablo.